+48 732 737 037

kontakt@maritimehaircenter.pl

Kompendium pacjenta

Kompendium pacjenta

Zabieg przeszczepu włosów poprzedzony jest konsultacją, w celu kwalifikacji pacjenta na zabieg. Na

podstawie wywiadu medycznego, ustalamy przyczynę łysienia, omawiamy sposoby leczenia łysienia,

przedstawiamy wskazania oraz przeciwwskazania do zabiegu. Pacjent zostaje zaznajomiony z

techniką zabiegu FUE, szczegółowo omawiamy każdy etap zabiegu jak również okres

rekonwalescencji z uwzględnieniem instrukcji po zabiegowych oraz przed zabiegowych.

Pacjent, który zdecyduje się na wykonanie zabiegu, powinien najwcześniej 14 dni przed planowanym

zabiegiem wykonać zlecone badania krwi. Wyniki tych badań są dla nas kolejnym etapem kwalifikacji

na zabieg. Jeżeli wszystkie wyniki są w normie, pacjent ostatecznie zostaje zakwalifikowany na zabieg

przeszczepu włosów.


W dniu zabiegu, lekarz omawia z pacjentem etapy oraz przebieg zabiegu, przeciwskazania,

powikłania, okres rekonwalescencji. Mierzymy ciśnienie krwi pacjenta.

Sprawne przeprowadzenie zabiegu przeszczepu włosów również zależy od stosowania się pacjenta

do zaleceń przed zabiegowych. Natomiast na powodzenie zabiegu jak również efekt końcowy, wpływ

ma ścisła współpraca naszego zespołu z pacjentem oraz stosowanie się pacjenta do zaleceń po

zabiegowych.